Akcie

Home » Akcie

Informácia o kongrese

 

Organizátori:

Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

II. Chirurgická klinika SZU

 

Slovenská chirurgická spoločnosť

Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

 

Slovenská zdravotnícka univerzita

 

Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

LuMa BB

 

poriadajú

 IX. Kongres miniinvazívnej chirurgie

s medzinárodnou účasťou

 

Téma:

Ochorenia kolorekta – komplexný pohľad – 1.deň

Zaujímavé kazuistiky – 2.deň

 

Miesto: Hotel Partizán, Tále

Termín konania: 21. – 22. november 2019

 

Prezident kongresu: Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

 

Vedecký sekretariát:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

 

Registračné poplatky:

Lekári                      50 Eur

Lekári do 35 rokov    30 Eur

Sestry                     15 Eur

 

Organizačný výbor:

Prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť môžete zasielať na adresu:

e-mail: endotouch@gmail.com

v časovom rozmedzí september – oktober 2019

Po 1.novembri 2019 nebudeme prijímať prednášky

 

Ubytovanie bude možné si osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále, ktorý je rezervovaný pre uvedenú akciu.