Kongres

Home » Kongres

Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

  1. Chirurgická klinika SZU

Slovenská chirurgická spoločnosť

Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

Slovenská zdravotnícka univerzita

Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

LuMa BB, s.r.o. – organizátor

MARKO BB s.r.o.

 

poriadajú

 

XI. Kongres miniinvazívnej chirurgie

s medzinárodnou účasťou

 

Téma:

Pokrok v laparoskopii

Kazuistiky na poučenie

 

Miesto: Hotel Partizán, Tále

Termín konania: 24. – 25. november 2022

 

Ubytovanie si bude možné osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále, ktorý je rezervovaný pre uvedenú akciu.

 

Prezident kongresu:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Organizačný výbor:  

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

Erika Kubeková

 

Vedecký sekretariát:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

MUDr. Marián Bakoš, PhD.

Doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

MUDr. Keher Igor

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

 

Registračné poplatky:

Lekári                                            –             50,- Eur

Lekári do 35 rokov                         –             30,- Eur

Sestry    – nečlen SKSaPA                –             15,- Eur

Sestry    – člen SKSaPA                   –             10,- Eur

Prezentujúci autor prednášky          –              15,-  Eur

 

Prihlášky na aktívnu účasť zasielajte prosím do 20. septembra 2022, na nasledovný mail: markolubo1@gmail.com

Prihlášky na pasívnu účasť zasielajte do 30. 10. 2022 na mail: endotouch@gmail.com,