Kongres

Home » Kongres

Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

 1. Chirurgická klinika SZU

Slovenská chirurgická spoločnosť

Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

Slovenská zdravotnícka univerzita

Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

LuMa BB, s.r.o. – organizátor

MARKO BB s.r.o.

 

poriadajú

 

XI. Kongres miniinvazívnej chirurgie

s medzinárodnou účasťou

 

Téma:

Pokrok v laparoskopii

Kazuistiky na poučenie

 

Miesto: Hotel Partizán, Tále

Termín konania: 24. – 25. november 2022

 

Ubytovanie si bude možné osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále, ktorý je rezervovaný pre uvedenú akciu – zaslaním objednávkového mailu na – rezervacie@partizan.sk

 


Prezident kongresu:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

 

Organizačný výbor:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

Erika Kubeková

 

Vedecký sekretariát:

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

MUDr. Marián Bakoš, PhD.

Doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

MUDr. Keher Igor

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

 

Kongres registrovaný EthicalMedTech – EMT29127

Elektronický kreditný systém CME – DE503SK – aktivita zaevidovaná – schválená 

 

Kredity za pasívnu účasť: 24.11.2022 – 7 kreditov                     25.11.2022 – 7 kreditov

Kredity za aktívnu účasť: jeden autor 10 K a dvaja spoluautori 5 k za každú prednášku

 

Registračné poplatky:

Lekári                                          –             70,- Eur

Lekári do 35 rokov                         –             30,- Eur

Sestry    – nečlen SKSaPA               –             15,- Eur

Sestry    – člen SKSaPA                   –             10,- Eur

Prezentujúci autor prednášky – poplatok nehradí.

 

Information on delegates

Congress fees:

Senior doctor                                                           –             70,- Eur

Young doctor – till 35 years                                        –             30,- Eur

Nurse    – non member of SKSaPA                              –             15,- Eur

Nurse    – member of SKSaPA                                     –             10,- Eur

Presented Author – without congress fee

Congress fee include:

congress entry

congress materials

coffe break

dinner

Lunch is not included in fee – is possible buy at registration desk

No entertainment foreseen at any point of the programme.

 

Prihlášky na aktívnu účasť zasielajte prosím do 20. októbra 2022, na nasledovný mail: markolubo1@gmail.com

Prihlášky na pasívnu účasť zasielajte do 15. 11. 2022 na mail: endotouch@gmail.com,

 

www.sech.sk, www.laparoskopia.info

Ubytovanie si každý objednáva vo vlastnej réžii priamo v hoteli – na rezerváciách – je potrebné uviesť že budete účastníci chirurgického kongresu.

 

www.sech.sk, www.laparoskopia.info

 

Predbežný odborný program

24.11.2022 – štvrtok

9:00 – 09:20 – otvorenie

09:30 – 10:30 – blok A – kolorektálna chirurgia  (Dobrovodský, Rejholec)

Přednáška 10 min, diskuse 2 minuty)

 

 1. Davídková F., Moravík J., Rejholec J.

Laparoskopické kolorektální operace u obézních pacientů

 1. Marko Ľ.

Ľavostranná hemikolektomia laparoskopicky – video

 1. Dobrovodský A., Škuta R., Duffek M.,Keher I.

Dlhodobé výsledky laparoskopických rektopexií

 1. Kasalický M., Koblihová E.

Eventuální chirurgická rizika vzniku pooperační recidivy Crohnovy nemoci.

 1. Krajničák R., Vrzgula A., Pribula V., Vasilenko T.

Nie je apendix ako apendix. 

 

10:45 – 12:00 – blok B – HPB, žalúdok, bariatria (Šoltés, Kasalický)

Přednáška 8 min, diskuse 2 minuty)

 

 1. Leško, D., Šoltés, M., Radoňak, J.

Laparoskopická bisegmentektómia pre symptomatický hemangióm pečene

 1. Šoltés, M., Leško, D., Radoňak, J.

Laparoskopická cholecystektómia pre akútnu cholecystitídu – drén áno, či nie?

 1. Majeský I., Štefanik P., Lajmomová I., Prochotský A.

Cholecystolitiaza po cholecystektomii:zriedkava pricina postcholecystektomickeho syndromu

 1. Leško, D., Šoltés, M., Radoňak, J.

Laparoskopická distálna pankreatektómia pre karcinóm tela pankreasu

 1. Moravík J., Rejholec J.

Laparoskopické resekce žaludku

 1. Keher I., Dobrovodský A., Škuta R., Bednár I.

Metabolicko bariatrická chirurgia a jej vplyv na komorbidity v 6 ročnom sledovaní.

 Koblihová E, Pažin J., Kasalický M.

Lépe dříve nežli později: řešení krvácení po sleeve gastrectomy.

 

12:00 – 14:00 – obed

 

 14:00 – 15:20 – blok C – pohľady ku „susedom“ a medziodborová spolupráca  (Marko, Babeľa, Miccoli)

Přednáška 10 min, diskuse 2 minuty (kromě Miccoliho)

 

 1. Miccoli P.

The use of indocyanine green fluorescence in thyroid and parathyroid surgery

 1. Rindoš R.

Hrudné OP

 1. Cseriová A.

Pohľad do urológie

 1. Babeľa/Baláž

Roboticky  asistovaná radikálna cystektómia.

 1. Marko L.

Adrenalektómie

 1. Vrzgula A., Pribula V., Krajničák R., Vasilenko T., Tóth G.

Miniinvazívna spolupráca chirurga a gynekológa

 

15:45 – 17:00 – blok D – robot  (Pazdírek, Martínek, Parvaiz)

Přednáška 10 min, diskuse 2 min (kromě Parvaize)

 

 1. Pazdírek F.

Robotická resekce kolon, v čem spočívá její benefit ?

 2.Šinkovič L.

Ekonomika robotiky

 1. Martínek L

Jak se učit robotickým chirurgem

 1. Parvaiz A.

Robotic rectal surgery: Marginal gains worth the pain?

 1. Rejholec J, Moravík J.

Pravostranná robotická hemikolektomie –  2 roky zkušeností

 1. Langer D., Kalvach J., Ryska M., Pohnán R.

Roboticky asistovaná resekce presakrálního novotvaru

 

25.11.2022 – piatok

 

08:00 – 10:30 – blok E – live presentation

 

Live presentation – prof. Parvaiz Amjad – Robotic Right Hemicolectomy

 

10:30 – 12:00 – blok F – leaky a komplikace  (Benčúrik, Gurin)

Přednáška 10 min, diskuse 2 min)

 

 1. Benčúrik V.

Selektivní protektivní ileostomie – naše zkušenosti   

 1. Gurin

Riešenie leakov rekta

 1. Dosoudil M.

Endosponge jako standard v léčbě leaku kolorektální anastomózy

 1. Štiasny

SG – stenty pri riešení leakov

 1. Číčel Š.,Brunčák P.,Sabolčáková M.:

Závažné komplikácie po TAPP-kazuistiky.

 1. Mrázová B.

Je prevencia a liečba dekubitov u nás dostatočná?

 1. Mráz

Hematómy br.steny – kazuistiky

 

12:00 – 14:00 – obed