Kongres

Home » Kongres

Vážené kolegyne/kolegovia.

Súčasná situácia na Slovensku a v Čechách nám neumožňuje zrealizovať avizovaný

X.kongres miniinvazívnej chirurgie a XXXVI.stredoslovenské chirurgické dni

v plánovanom termíne v novembri 2020.

Termín kongresu sme presunuli na 3. – 4. jún 2021

 

Veríme, že v tomto termíne nám situácia umožní kongres zrealizovať.

 

Download (DOC, 30KB)

Download (DOC, 42KB)

 

Formulár na online prihlásenie prednášky / pasívnej účasti

Titul

Vaše meno a priezvisko

Telefón

Váš email

Autori

Pracovisko

Číslo lekárskej komory

Názov prednášky

Opíšte overovací kód: captcha